Uncategorized

Trouwen, vroeger was alles…… anders

bruid

Forme omden Huwelijcken Staat te bevestigen bij de Magistraaten in de steden ende ten platte Landen

Tot de Bruijd

Gij, N.N. bekent mede voor de Heeren  ende alle omstanders dat gij genomen hebt ende neemt tot uwen wettelijcken man N.N. hier tegenwoordig, dien gij belooft nimmermeer te verlaten, maar dat Gij hem zuld de dagen uwes ende zijnes Leven aanhangen, gehoorzaam dienen ende helpen, in alle regtelijcke ende redelijcke dingen, met hem in alle redelijckheijd, vromighijd, ende Eerbaarhijd Leven ende huijshouden ende in alle dingen trouwe , ende geloof houden, gelijk eene getrouwe ende eerbare huijsvrouwe betaamt, ende haren Man schuldig is te doen.
Belooft gij dit N.N.?

De Bruijd antwoort Ja

….. spreekt
geeft elkander daar op de regterhand.

De heeren Borgemeester, Schepenen ende Commissarissen  wenschen haar geluk.

.

Eén reactie

  • Adri van Ham

    Ben erg blij met de gegevens!
    Ontvang graag vaker dit soort gegevens, trouwens ben met alles van de HOOGH blij en verrast.

    dank Adri van Ham.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *