Delfshaven

  • Delfshaven

    Scheepsbouwers de Hoog

    De Delfshavense tak stamt af van Sebastianus de Hoogh, (de Hooch/de Hoog)  die in 1707 te Geertruidenberg werd geboren. Op 27 mei 1782 werd door het Admiraliteitscollege van de Maze de opdracht verstrekt…